Het goede doel

De organisatie van het Futureproof Capels Senior Open heeft ervoor gekozen om dit nationale evenement wederom te koppelen aan de Stichting Leontienhuis.

 

 

Vanuit haar eigen ervaring met Anorexia Nervosa en om vanuit die ervaring anderen te willen helpen, heeft Leontien Zijlaard - van Moorsel op 15 december 2008 de huidige Stichting Leontienhuis opgericht. De Stichting Leontienhuis heeft als doel de strijd aan te gaan tegen eetstoornissen, op weg naar een gezonde toekomst. Leontien heeft zelf met hulp haar weg terug geknokt en de eetstoornis overwonnen. Nu wil ze graag laten zien, dat er een weg terug is en deelt zij haar ervaringen door er open over te vertellen, omdat ze gelooft, dat ze hierdoor anderen houvast kan geven. Nu die periode ver achter haar ligt, wil zij de helpende hand bieden door middel van de Stichting Leontienhuis.


Op 1 oktober 2014 is de grote droom van Leontien werkelijkheid geworden en heeft zij de sleutel van het Leontienhuis gekregen. Dit is gevestigd in de gemeente Zuidplas en betreft een inloophuis voor mensen met een eetstoornis.
Onder leiding en begeleiding van een professional en ervaringsdeskundigen is het doel om deze mensen weer te laten genieten van het leven, dat voor hen ligt. Het Leontienhuis is geen behandelcentrum, maar sluit aan op het hulpverleningsaanbod voor mensen met een eetstoornis. Het heeft als doel vooral jonge mensen weer op weg te helpen naar een gezonde en positieve toekomst en het verlichten van de zware strijd die gevochten moet worden om een eetstoornis te overwinnen. Voor meer informatie zie www.leontienhuis.nl .

Wij hopen met een gedeelte van de opbrengst van het Futureproof Capels Senior Open nogmaals een positieve bijdrage te kunnen leveren aan dit goede initiatief van Leontien.


 

Voor meer informatie ga naar www.leontienhuis.nl